KERAPATAN ADAT NAGARI

Nama Lembaga: KERAPATAN ADAT NAGARI
Singkatan: KAN
Dasar Hukum / SK Pembentukan: NOMOR : 01/SK/KAN-TP/2023
Alamat Kantor: Jalan Raya Tabek Patah - Sumanik KM.1
Profil KAN

Kerapatan Adat Nagari (disingkat KAN) adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. KAN berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi

KAN ( Kerapatan Adat Nagari ) merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. KAN  terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti;
                * Para Penghulu atau Datuak setiap suku yang ada dalam kenagarian tersebut.
                * Monti atau Cadiak Pandai merupakan kalangan intelektual dalam nagari tersebut.
                * Malin atau Alim Ulama yang ada dalam nagari tersebut.
                * Dubalang atau Penjaga keamanan dalam nagari tersebut.

                * Pagawai, yakni seseorang yang bertugas sebagai penyampai informasi di nagari tersebut.

                

Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN di jadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib di taati oleh seluruh msyarakat kenagrian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikan nya KAN juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian. KAN sebagai lembaga peradilan adat dalam nagari berfungsi menyelesaikan masalah sengketa sako, pusako, pelanggaran adat dan pelanggaran syarak. Kendati demikian,tidak semua perkara yang muncul dalam masyrakat dapat di selesaikan langsung dalam peradilan adat.

Visi & Misi KAN

Tugas Pokok & Fungsi KAN

Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari  bertugas :

 1. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah di nagari;
 2. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari;
 3. Membentuk lembaga-lembaga unsur masyarakat adat yaitu Unsur Alim ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda;
 4. Mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara’;
 5. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan silsilah keturunan/ranji;
 6. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako dengan pembuktian menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji
 7. Membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan syara’ yang bersifat ad hock;
 8. Membuat kode etik yang berisikan pantangan, larangan, hak dan kewajiban Niniak Mamak sesuai dengan adat salingka nagari;
 9. Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
 10. Membina masyarakat hukum adat nagari menurut adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah;
 11. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat nagari;
 12. Bersama pemerintahan nagari menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

Kepengurusan KAN

Nama Jabatan Pendidikan

ERIYURISMAN .DT.TANAMIE

KETUA  

AMIRUDIN DT.INDO MARAJO NAN BALAPIAH

WAKIL KETUA  

HJ.TRI MURTI

SEKRETARIS  

WR.DT.BAGINDO SUTAN

BENDAHARA  

AMRIZAL DT PANGKA BANDARO

KEPALA SUKU  

M.DT.PALINDIH NAN PANJANG

KEPALA SUKU  

I.DT SINARO NAN BATEMBANG

KEPALA SUKU  

A.DT SIMARAJO LELO

KEPALA SUKU  

AR.DT ANDOMO

KEPALA SUKU  

M.TAHER DT.RAJO ENDAH

KOORDINATOR BIDANG ADAT DAN SAKO PUSAKO  

ALBER DT INDO MARAJO NAN BALAPIAH

KOORDINATOR BIDANG SOSIAL BUDAYA  

SALFIKARNI

MONTI NAGARI  

SAFRIZAL KHATIB

PAGAWAI  

LISMAN MALIN MARAJO

DUBALANG  
    -